Hyvä vastaaja,

Työterveyslaitoksen kehittämän Työn ja terveyden oma-arviointipalvelun tarkoituksena on auttaa yrittäjiä ja työntekijöitä tunnistamaan omaan työhyvinvointiinsa vaikuttavia tekijöitä sekä kehittämään niitä. Palvelun on suunnattu kaikille yrityksille, yrittäjille ja työntekijöille. Palvelussa huomioidaan maaseudun yrittäjien työn erityislaatuisuus.

Palvelu sisältää kyselyn ja palautteen. Kysely sisältää osiot työstä, työympäristöstä, työmenetelmistä, terveyskäyttäytymisestä ja suojautumisesta työn vaaroja vastaan. Oma-arvioissa kysytään myös henkilökohtaisesta hyvinvoinnista ja jaksamisesta. Vastattuasi kysymyksiin saat palautteen.

Palaute ei tallennu palveluun, joten tallenna se, mikäli haluat palata siihen myöhemmin. Palaute sisältää tietoja ja ohjeita, joiden perusteella voit vaikuttaa omaan työympäristöösi ja terveyskäyttäytymiseesi. Hyödynnä palautettasi työterveyshuoltokäynnillä keskustelemalla siitä työterveyshoitajan kanssa.

Vastaaminen on luottamuksellista. Vastauksesi kysymyksiin siirtyvät Työterveyslaitokselle sellaisessa muodossa, että sinua ei voida niistä tunnistaa. Vastaamalla kyselyyn annat suostumuksesi Työterveyslaitokselle tietojen hyödyntämiseen tunnistamattomassa muodossa. Työterveyslaitos raportoi kyselyn tuloksia vain ryhmätasolla.

Palvelu on maksuton ja kyselyyn vastaaminen vie aikaa noin 10 minuuttia.